We are permanently closed

😭 😭 😭

Margherita (Vegetarian) - $5.50

Tomato Sauce, Salt, Mozzarella, Basil, Extra Virgin Olive Oil

Diavola (Pepperoni) - $6.50

Tomato Sauce, Spicy Salami, Fresh Chili, Smoked Mozzarella, Olive Oil, Red Onions, Parsley

Salsiccia e Patate - $7.00

Roasted Potatoes, Italian Pork Sausage, Mozzarella smoked, Rosemary, Olive Oil, Garlic.

5 Formaggi (Vegetarian) - $6.50

Pecorino, Asiago, Gorgonzola, Parmigiano, Mozzarella

Marinara (Vegan) - $5.00

Tomato Sauce, Salt, Oregano, Garlic, Extra Virgin Olive Oil

Grilled Veggies (Vegetarian) - $6.50

Tomato Sauce, Mozzarella, Zucchini, Eggplant, Mushrooms